Tel: 011 / 3293 258

Komentar: IskustvaZorane Pavić

POWER-MAT strunjača zaista jeste čudesna! Moja profesija povezana je sa čestim putovanjima. To lepo zvuči, ali nekada to znači umor od višesatnog putovanja, na koji se nadovezuje umor od celovečernjeg nastupa.

POWER-MAT

  1. Plavi POWER-MAT
    Naručite plavu varijantu POWER-MAT-a
  2. Crni POWER-MAT
    Naručite crnu varijantu POWER-MAT-a
  3. Ljubičasti POWER-MAT
    Naručite ljubičastu varijantu POWER-MAT-a

Da li treba da se konsultujem sa svojim lekarom?

Ukoliko imate bilo kakvih zdravstvenih problema ili problema sa kožom na koje može da utiče Power strunjača, konsultujte se sa vašim lekarom pre početka korišćenja strunjače.

Prestanite sa korišćenjem Power strunjače ukoliko imate vrtoglavice ili osećate izuzetnu nelagodnost za koje mislite da su prouzrokovani ležanjem ili korišćenjem strunjače. Posetite vašeg lekara ukoliko simptomi ne prestanu.

Deca mogu da koriste Power strunjaču uz nadzor.